• Facebook
desember 2018
M T O T F L S
« sept    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Om prosjektet

Foto: Fylkesmannen i Troms

Foto: Fylkesmannen i Troms

Hovedmål for prosjektet er og «Styrke beitebruken og saueholdet i Troms gjennom etablering av beitearealplaner i kommunale planverk, mer robuste beite/sankelag, samt utvikle og gjennomføre et kompetanseprogram om dyrevelferd, driftsledelse og ressursutnyttelse.»

Prosjektet har 3 hovedsatsingsområder/målsettinger:

Etablering av beitearealplaner i kommunalt planverk

  • Beitebruksnæringa er Norges største utmarksnæring, nest etter skogbruket. Men beitebruken er ikke alltid fokusert eller forvaltet i tråd med dette. Beitearealplanen skal være et verktøy for framtidig, rasjonell beitebruk. Formålet med en slik plan er å dokumentere beitebruken slik den drives, bidra til å synliggjøre verdiskapingen denne virksomheten står for og skape grunnlag for en god og oppdatert forståelse for beitenæringa hos politikere, forvaltning og samfunnet omkring. Forståelse for flerbruk av utmarka samt regler og ambisjoner for beitebruken er også et mål med utarbeidelsen av planen.

Utvikle og gjennomføre kompetanseprogram rettet mot dyrevelferd, driftsledelse og bruk av utmarka.

  • Gårdbrukere som skal drifte en landbrukseiendom, trenger kompetanse i økonomi og driftsledelse. Yrkesutøvelsen omfatter m.a. planlegging, analyse, økonomistyring, samt kunnskap om bruk av tilgjengelige ressurser.
  • Dyrevelferd i form av omsorg har alltid vært viktig i norsk husdyrhold. Vi har vært opptatt av og har hatt mulighet til å sørge for god dyrehelse og godt stell av dyra. Etter hvert som ny fagkunnskap er kommet til, har imidlertid forståelsen av hva god dyrevelferd er endret seg: velferdsbegrepet innebærer mer enn stell og helse

Økt oppslutning om, og større aktivitet i beitelagene

  • Beitelagene sin plass i Tromslandbruket er viktig, og er på mange måter limet for saubrukene i bygdene. Mange lag fungerer godt med stor og kreativ aktivitet, andre trenger litt ”oppshining”.
  • Omtrent 90 % av sauebrukene i Troms og Finnmark er medlemmer i et beitelag. Beitelagene har som hovedoppgave å organisere beitebruken slik at beitene blir best mulig utnyttet, samt å samordne og effektivisere tilsynet med dyrene for å hindre tap på beite. Det gis årlig tilskudd til dyr på beite gjennom ordningen Organisert beitebruk, som er den del av Regionalt miljøprogram hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen er prosjekteier, og Troms landbruksfaglige senter har prosjektledelsen. I prosjektet er Dyrøy kommune/Dyrøyseminarsenteret engasjert i 20 % stilling i forbindelse med satsingsområde«Etablering av beitebruksplaner i kommunalt planverk.»

Styringsgruppa består av foruten Fylkesmannen, en representant fra Troms sau og geit, en representant fra Lyngen kommune og en felles representant fra Troms Bondelag og Troms Bonde og småbrukerlag.

Det er nedsatt arbeidsgrupper bestående ulike organisasjoner til de ulike satsingsområdene.